Bedenktijd rond koningsdag en Bevrijdingsdag

Koningsdag en Bevrijdingsdag zijn weer in zicht en spelen een rol bij het
berekenen van de bedenktijd. De Juridische Dienst helpt u graag met een
overzicht voor de berekening van de bedenktijd.


De bedenktijd duurt minimaal drie dagen en begint op de dag die volgt op de dag dat (een
afschrift van) de tussen partijen opgemaakte akte aan koper ter hand is gesteld. De bedenktijd
eindigt om middernacht van de laatste dag die deel uitmaakt van de bedenktijd. Het is dus niet
van belang hoe laat de koper het afschrift van de akte heeft ontvangen.
Omdat de algemene termijnenwet van toepassing is, kan de bedenktijd langer duren dan drie
dagen. Op grond van deze wet wordt een termijn:

  • die eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is;
  • zo nodig zoveel verlengd dat daarvan tenminste twee dagen deel uitmaken die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

Algemeen erkende feestdagen in de zin van de Algemene Termijnwet zijn: de Nieuwjaarsdag, de
Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag, de dag
waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd en de vijfde mei. De dagen die worden
gelijkgesteld met een algemeen erkende feestdagen zijn 7 april (Goede Vrijdag), 28 april (de dag
na koningsdag) en 19 mei (de dag na Hemelvaartsdag).

Koopakte ter hand
gesteld op
:
Bedenktijd eindigt op:
vrijdag21 april 2023dinsdag25 april 2023
zaterdag22 april 2023dinsdag25 april 2023
zondag23 april 2023woensdag26 april 2023
maandag24 april 2023maandag1 mei 2023
dinsdag25 april 2023maandag1 mei 2023
woensdag26 april 2023dinsdag2 mei 2023
donderdag27 april 2023dinsdag2 mei 2023
vrijdag28 april 2023dinsdag2 mei 2023
zaterdag29 april 2023dinsdag2 mei 2023
zondag30 april 2023woensdag3 mei 2023
maandag1 mei 2023donderdag4 mei 2023
dinsdag2 mei 2023maandag8 mei 2023
woensdag3 mei 2023maandag8 mei 2023
donderdag4 mei 2023dinsdag9 mei 2023
vrijdag5 mei 2023dinsdag9 mei 2023
Deel dit bericht