Belastingplan 2022 in relatie tot de overdrachtsbelasting

Een woning met een verkoopregulerend beding, een zogenoemde VoV-woning, wordt met
(kopers)korting verkocht aan een bewoner, waarbij de bewoner deze woning bij vervreemding
weer moet aanbieden aan de oorspronkelijke/eerdere verkoper. Deze constructie wordt
regelmatig toegepast door onder andere woningcorporaties en projectontwikkelaars. Vóór de
Wet differentiatie overdrachtsbelasting (de wet waarin de startersvrijstelling is geïntroduceerd)
was het verlaagde tarief van 2% van toepassing op de terugkoop. Door de Wet differentiatie
overdrachtsbelasting worden VoV-aanbieders geconfronteerd met hogere overdrachtsbelasting
van 8% omdat de verkrijger de woning niet als hoofdverblijf gaat gebruiken.
Voorgesteld wordt om per 1 januari 2022 een vrijstelling van overdrachtsbelasting in te
voeren voor verkrijging van een woning als gevolg van een terugverkoop door een natuurlijk
persoon, mits hiermee uitvoering wordt gegeven aan een verkoopregulerend beding dat aan
die natuurlijke persoon was opgelegd toen deze de woning verkreeg. In het Uitvoeringsbesluit
belastingen van rechtsverkeer zullen hiervoor nadere voorwaarden worden opgenomen.

Bron: Artikel 15.1.t WBR (nieuw): vrijstelling als een woning wordt teruggekregen krachtens een
beding

Deel dit bericht