De belangrijkste wijzigingen voor (toekomstig) woningbezitters 2024

Vernieuwingen bij de aankoop van een huis in 2024

• Invloed van energielabel op hypotheek
Vanaf 2024 speelt het energielabel een cruciale rol in de bepaling van de hypotheekhoogte. Dit ter bevordering van duurzaam wonen. Hoe beter het label, hoe meer u kunt lenen zonder extra voorwaarden. Bij woningen met energielabel C en D is dat € 5.000,- extra, bij huizen met energielabel A en B € 10.000,- extra. Koopt u een super duurzame woning? Dan kan het extra leenbedrag oplopen tot € 50.000,- als uw woning een label A++++ heeft met een energieprestatiegarantie van tenminste tien jaar. 

• Afschaffing jubelton
De ‘jubelton’ verdwijnt. Laatste kans om te profiteren van deze regeling is een schenking voor 31 december 2023, met een belastingvrije limiet van € 28.947,-. De ‘jubelton’ regeling, formeel bekend als de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, is een fiscale regeling die het mogelijk maakt om een aanzienlijk bedrag belastingvrij te schenken voor de aankoop of verbetering van een woning, of voor de aflossing van een hypotheek. Deze regeling is met name populair bij ouders die hun kinderen financieel willen ondersteunen bij de aankoop van een huis.

• Toename grens startersvrijstelling
De grens voor vrijstelling van overdrachtsbelasting voor starters, in de leeftijdscategorie 18 tot 35 jaar, stijgt van € 440.000,- naar € 510.000,-. Voor anderen geldt een tarief van 2% van de koopsom of 10,4% voor niet-zelfbewoonde woningen.

• Studieschuld en maximale hypotheek
Banken en hypotheekverstrekkers zullen vanaf 2024 kijken naar de werkelijke maandlasten van de studieschuld, in plaats van een vast percentage van het totale schuldbedrag te gebruiken bij de berekening van de hypotheekcapaciteit. Hierdoor kan het maximale hypotheekbedrag stijgen. Echter, de stijging van de rente op de studieschuld kan alsnog een negatieve invloed hebben op de maximale hypotheek.

• Meer leencapaciteit voor alleenstaanden
Alleenstaanden met een jaarinkomen hoger dan € 28.000,- kunnen een hogere hypotheek krijgen, met een toename van € 16.000,- in de leencapaciteit.

Aanpassingen voor huidige huiseigenaren in 2024

• Verdere afname Wet Hillen
De aftrek voor kleine hypotheekschulden onder de Wet Hillen daalt, wat betekent dat huiseigenaren met een lage of geen eigenwoningschuld meer belasting gaan betalen. In 2024 is 80,01% van het positieve verschil tussen de aftrekbare kosten eigen woning en het eigenwoningforfait aftrekbaar. De wet verdwijnt volledig in 2048.

• Uitbreiding ISDE-budget
Het budget voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) wordt opgehoogd tot € 591,3 miljoen. Dit biedt huiseigenaren meer mogelijkheden voor duurzaamheidsinvesteringen.

• Extra hypotheek voor verduurzaming
Bij het verbeteren van het energielabel van bestaande woningen, kan men nu een extra hypotheek tot € 10.000,- krijgen voor een A-label. Voor woningen met een C of D-label geldt het maximale bedrag van € 15.000,- en bij label E, F en G € 20.000,-.

• Lichte versoepeling subsidie-eisen voor isolatie monumenten
De eisen voor monumenten worden vanaf 2024 wat versoepeld. De belangrijkste verschillen:

  • De minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) voor dak, vloer en gevel is lager (2,5 in plaats van 3,5).
  • Het vereiste aantal vierkante meters voor glas is kleiner (3 m² in plaats van 8 m²).
  • Glas mag ook als voor- of achterzetglas geplaatst worden (bijvoorbeeld bij een glas-in-loodraam).
  • Sommige subsidiebedragen zijn wat hoger.

Vanaf 2024 vindt u de eisen voor monumenten op de website van RVO.• Uniformering hypotheekrenteaftrek
Vanaf 1 januari 2024 geldt voor iedereen dezelfde hypotheekrenteaftrek, ongeacht het inkomen, met een maximum van 36,97%.

• Vermindering belasting op VVE-reserves
De belasting op reserves van Verenigingen van Eigenaren wordt verlaagd. Dit is met terugwerkende kracht geldig vanaf 1 januari 2023.

• Correctie op renteaftrekbeperking
Een onbedoelde beperking in renteaftrek bij gezamenlijke aankoop en verkoop van woningen wordt gecorrigeerd door een wetswijziging, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022.

• Invoering Wet kwaliteitsborging
De nieuwe Wet kwaliteitsborging streeft naar minder gebreken bij nieuwbouw en verbouw door middel van controles en zal gefaseerd ingevoerd worden, startend met nieuwbouwwoningen en vanaf medio 2024 ook voor verbouwingen.

• Verhoging NHG-limiet
De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) limiet stijgt naar € 435.000,- of € 461.000,- voor woningen met energiebesparende voorzieningen.

Deel dit bericht