De Wet Opkoopbescherming per 1 januari 2022 van kracht.

Wat betekent dat voor u?

Per 1 januari 2022 is de Wet Opkoopbescherming in werking getreden.
Deze wet maakt het mogelijk om in een bepaald gebied binnen een gemeente een opkoopbescherming in te voeren.
Gemeenten dienen deze gebieden overigens zelf aan te wijzen.

Bij deze (door de gemeenten aangewezen) gebieden geldt dat een koper ook daadwerkelijk zelf de woning moet bewonen.
Gedurende een periode van vier jaar mag deze gekochte woning dan niet verhuurd worden zonder de benodigde vergunning(en).
Er zijn wel uitzonderingen: bijvoorbeeld verhuur aan een woningzoekende die een bloed-/ aanverwantschap in de 1e of 2e graad heeft met de eigenaar, denk hierbij aan (groot) ouders die verhuren aan (klein)kinderen of als een woning onlosmakelijk uitmaakt van een winkel/kantoorbedrijfsruimte.

Bij navraag blijkt dat de Gemeente Leidschendam Voorburg zich al wel ‘buigt’ over deze materie maar nog geen besluiten hiertoe genomen heeft.
Wij blijven dit uiteraard monitoren, ook bij alle andere Gemeenten in Haaglanden.

Meer weten?
Neem gerust contact op om ons het naadje van kous te vragen.

Deel dit bericht