Drie wettelijke bedenkdagen na het tekenen van een koopovereenkomst

De bedenktijd duurt drie dagen. Deze start altijd om 00.00 uur van de dag die volgt op de dag dat de door beiden partijen (verkoper en koper) getekende akte ter hand is gesteld aan de koper (mag uiteraard in kopie zijn).
Indien de bedenktijd eindigt op een zaterdag, zondag of erkende feestdag dan wordt de bedenktijd verlengd tot en met de eerst volgende dag die niet een zaterdag, zondag of feestdag is. Er moeten minimaal 2 werkdagen in de drie dagen bedenktijd voorkomen.

Bedenkdagen rond de feestdagen 2021 🎄
🎁 Koopakte ter hand gesteld Bedenktijd eindigt om 23.59 uur

  • Vrijdag 23 dec. 2021 – dinsdag 28 december.
  • Zaterdag 24 dec. 2021 – dinsdag 28 december.
  • Zondag 25 dec. 2021 – woensdag 29 december.
  • Zaterdag 1 jan. 2022 – dinsdag 4 januari.
Deel dit bericht