Enkele nieuwsfeitjes m.b.t. huurrecht in NL.

1.
Sinds 1 januari 2021 is de Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening gewijzigd en dienen allen verhuurders de huurachterstanden te melden bij de gemeente.
Dit om huisuitzettingen te voorkomen.

2.
Er komt vanaf 1 januari 2024 een nieuwe (derde) huursector bij, en wel: de middenhuursector.
Op dit moment kennen we er twee: de sociale sector en de vrije sector.
Voor woningen die in het middenhuursector vallen geldt een maximale huurprijs van ongeveer € 1.100 per maand.
De jaarlijkse huurprijsstijging wordt gemaximeerd op de CAO loonontwikkeling + 0,5%. Dit geldt voor nieuwe huurcontracten.
Oude huurcontracten blijven onder het oude regime vallen.

3.
In juni 2022 is het wetsvoorstel ‘goed verhuurderschap’ ingediend bij de tweede kamer.
Doel van de wet is om ongewenst gedrag door verhuurders aan te pakken (discriminatie, onterecht berekende huurbemiddelingskosten en dergelijke).

4.
Huurverhoging 2023, wat mag?
Tot 1 juli 2023 gelden de regels voor huurverhoging die vanaf 1 juli 2022 golden. Vanaf 1 juli 2023 kan de huur verhoogd worden met:

  • maximaal 3,1% als de (kale) huur € 390 of meer per maand is. Dit staat gelijk aan de gemiddelde loonontwikkeling.
  • maximaal € 25 als de (kale) huur lager is dan € 300 per maand.

20 december 2022 stemde de eerste kamer in met een gemaximaliseerde huurverhoging voor de vrije sector. Voorheen gold voor de huurverhoging in de vrije sector: inflatie +1%. Vanaf 1 januari 2023 is de maximale huurstijging in de vrije sector gekoppeld aan de CAO loonontwikkeling, wanneer deze lager is de inflatie (CPI).
De CPI 2022 was 9,7%. De loonontwikkeling in dat jaar was 3,1%. Daarom geldt komende jaar de gemiddelde loonstijging als bepalende factor voor de huurverhoging. Voor 2023 is de maximale huurstijging dus gekoppeld aan de loonontwikkeling. De huurverhoging komt uit op de 3,1% + 1,0% = 4,1%

5.
Het woningwaarderingsstelsel (WWS) wordt per 1 januari 2024 uitgebreid van 141 punten naar 187 punten, de grens van de huurprijsbescherming. Als je voor een woning nu meer dan € 1.000 huur vraagt en deze woning heeft een kwaliteit van minder dan 187 punten, dan zal in een nieuw contract de huurprijs naar beneden worden bijgesteld. Door de regulering verwacht het kabinet dat op termijn ruim 90% van alle huurwoningen (sociale huur en middenhuur) bij een nieuw contract voor minder dan € 1.000 zal worden verhuurd.

Overzicht:

Minder dan 143 WWS puntenSociale huur sectorMaximaal € 808,06 huurprijs per maand
142 tot 187 WWS puntenMidden huur sectorMaximaal € 1.100 huurprijs per maand
Meer dan 187 WWS puntenVrije huur sectorGeen maximale huurprijs per maand
Deel dit bericht