Ga je stemmen op 17 maart a.s.?

Hieronder de standpunten van de verschillende partijen inzake de woningmarkt. Wat willen de verschillende politieke partijen met een prangend onderwerp als de woningmarkt? NU.nl liep alle verkiezingsprogramma’s voor je af, zodat je precies weet wat je kunt verwachten als het gaat om nieuwbouw, verduurzaming in de woningbouw, doorstroom en woonlasten.

Nieuwbouw

 • VVD: Er wordt meer gebouwd en er komen meer huurwoningen.
 • CDA: ‘Nationaal Woonplan’ om binnen tien jaar een miljoen nieuwe woningen te bouwen.
 • D66: Inzet op meer bouwlocaties elders in het land om de druk op de woningmarkt in de Randstad te verlichten.
 • ChristenUnie: Versneld gaan bouwen, 100.000 woningen per jaar.
 • PvdA: 100.000 nieuwe woningen per jaar.
 • GroenLinks: Een miljoen nieuwe woningen in 2030.
 • SP: Nieuw ministerie van Wonen maakt nationaal bouwplan.
 • Partij voor de Dieren: Meer grond voor nieuwbouw door forse krimp van de veehouderij.
 • Forum voor Democratie: Snel bouwen, met name in het middensegment.
 • SGP: Zowel binnen als buiten steden bouwen.
 • DENK: Een volkshuisvestingsfonds moet middelen voor voldoende woningbouw vrijmaken.
 • 50PLUS: Verplichte woon leefvisie voor gemeenten met daarin concrete plannen voor de bouw van zowel huur- als koopwoningen.
 • PVV: Meer bouwgrond beschikbaar stellen voor meer woningen voor verschillende doelgroepen.

Doorstroom woningmarkt

 • VVD: Een betaalbare woning voor iedereen en een rechtvaardige startersmarkt.
 • CDA: Ruimte voor alternatieve woonvormen.
 • D66: Meer bouwen met oog op verschillende woonbehoeftes en levensfases om gezinswoningen vrij te maken.
 • ChristenUnie: Doorstroommakelaars en doorstroompremies om doorstroom te bevorderen, 1 miljard euro extra voor ouderenwoningen.
 • PvdA: Norm passend toewijzen wordt verhoogd naar 75 procent.
 • GroenLinks: Stimuleren van gezamenlijke woonvormen, zoals voor alleenstaanden en ouderen.
 • SP: Komt niet aan de orde.
 • Partij voor de Dieren: Stimulans voor meergeneratiewoningen en woningen waar wonen en zorg worden gecombineerd.
 • Forum voor Democratie: Remigratie bevorderen waardoor woningen vrijkomen.
 • SGP: De overheid neemt de regie om doorstroming te bevorderen, tijdelijke woningen om krapte op te vangen.
 • DENK: Dit onderdeel wordt niet genoemd.
 • 50PLUS: De regeling passend toewijzen voor sociale huur wordt verruimd, het Rijk neemt de leiding om meer passende woningen voor senioren te organiseren.
 • PVV: Meer woningen voor starters, gezinnen en ouderen.

Woonkosten

 • VVD: De belasting op de energierekening wordt verlaagd en er komt een bovengrens voor de stijgende woonlasten.
 • CDA: Puntensysteem voor de commerciĆ«le verhuur om huurstijgingen te voorkomen.
 • D66: Een verzilverbare heffingskorting vervangt de huurtoeslag. Bouwsparen om starters meer kans te geven.
 • ChristenUnie: Huurprijsbescherming ook voor middenbouw.
 • PvdA: Huursubsidie wordt gebaseerd op het inkomen van het voorgaande jaar, starters krijgen hulp middels premiewoningen.
 • GroenLinks: Meer mensen krijgen toegang tot sociale huur, de inkomensgrens wordt verlaagd.
 • SP: De huren gaan omlaag.
 • Partij voor de Dieren: Meer sociale huur voor meer mensen toegankelijk.
 • Forum voor Democratie: Geen overdrachtsbelasting voor starters, afschaffen eigenwoningforfait bij hypotheken die volledig zijn afgelost.
 • SGP: Bouwsparen om starters meer kans te geven.
 • DENK: Huurstijging wordt aan banden gelegd en middenhuur wordt gereguleerd.
 • 50PLUS: Jaarlijkse huurverhoging wordt de komende vier jaar beperkt.
 • PVV: De huurprijs moet gereguleerd, middenhuur moet echt middenhuur zijn.

Wel of geen verhuurdersheffing?

 • VVD: Aanpassen, het moet voor woningbouwcorporaties meer lonen dure woningen te verkopen en goedkope te bouwen.
 • CDA: Afschaffen in ruil voor afspraken over bouwoplages.
 • D66: Verruilen voor een verplichte bijdrage aan een corporatiefonds voor nieuwbouw.
 • ChristenUnie: Komt niet ter sprake.
 • PvdA: Afschaffen zodat er meer geĆÆnvesteerd kan worden in nieuwbouw.
 • GroenLinks: Afschaffen, vrijgekomen middelen investeren in meer bouwen.
 • SP: Afschaffen.
 • Partij voor de Dieren: Gebruiken voor verduurzaming en uiteindelijk afschaffen.
 • Forum voor Democratie: Komt niet aan de orde.
 • SGP: Uitbreiden heffingsvermindering.
 • DENK: Afschaffen.
 • 50PLUS: Afschaffen, vrijgekomen middelen voor alternatieve woonvormen met zorg.
 • PVV: Komt niet aan de orde.

Wat doen we met de hypotheekrenteaftrek?

 • VVD: Wordt niet genoemd.
 • CDA: Wordt niet genoemd.
 • D66: Volledig afbouwen.
 • ChristenUnie: Gelijkelijk afschaffen.
 • PvdA: Langzaam afbouwen.
 • GroenLinks: Versneld afbouwen.
 • SP: Beperken boven de 350.000 euro.
 • Partij voor de Dieren: Mogelijk tot een bedrag van 350.000 euro, daarboven wordt hij afgeschaft.
 • Forum voor Democratie: Wordt niet genoemd.
 • SGP: Versoberen of afbouwen.
 • DENK: Afbouwen.
 • 50PLUS: Wordt niet genoemd.
 • PVV: Afblijven.

Duurzaam wonen

 • VVD: Het verduurzamen van je woning wordt fiscaal aftrekbaar.
 • CDA: Houtbouw is een goed alternatief voor steen en beton omdat het CO2 vasthoudt in plaats van uitstoot.
 • D66: De financiering van duurzame huizen wordt gestimuleerd, het streven is klimaatneutraal bouwen met klimaatneutrale bouwstoffen.
 • ChristenUnie: Vooral klimaatneutraal bouwen.
 • PvdA: Hoge kortingen op energie.
 • GroenLinks: Subsidie of goedkope leningen voor isoleren van de woning en het aanschaffen van een warmtepomp, nieuwbouw is energieneutraal.
 • SP: Hulp bij het isoleren en het plaatsen van zonnepanelen.
 • Partij voor de Dieren: Alle gebouwen en woningen zijn energieneutraal in 2030.
 • Forum voor Democratie: Geen subsidies voor verduurzamen woning, geen duurzaamheidseisen die prijzen opjagen.
 • SGP: Nieuwbouw wordt aardgasvrij, bestaande bouw wordt energieneutraal.
 • DENK: Woonwijken moeten voldoen aan een landelijke groennorm.
 • 50PLUS: Hier zijn geen specifieke plannen voor.
 • PVV: Stoppen met regels aangaande klimaat, milieu, stikstof en PFAS.

Bron: NU.nl

Deel dit bericht