Gunstiger koopklimaat dankzij groeiend woningaanbod!

Het groeiende woningaanbod biedt woningkopers meer keuze en kansen tegen licht gedaalde prijzen. Daarmee komt de koopwoningmarkt in wat rustiger vaarwater. Dit blijkt uit de NVM-woningmarktcijfers over het 4e kwartaal van 2022. NVM-makelaars in Nederland verkochten in het 4e kwartaal 2022 32.500 bestaande koopwoningen. Dit is vergelijkbaar met het 3e kwartaal 2022 en 8% minder dan een jaar eerder. Het aantal woningen in Nederland dat in aanbod staat, stijgt omdat er minder wordt verkocht en meer te koop wordt gezet. Het woningaanbod in Nederland is in het 4e kwartaal 2022 meer dan verdubbeld ten opzichte van het 4e kwartaal 2021. Bij NVM-makelaars in Nederland staan bijna 35.000 woningen te koop. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning in Nederland is in het 4e kwartaal van 2022 € 407.000,=, een daling met 3,7% ten opzichte van het 3e kwartaal 2022. Ondanks deze daling is 45% van alle verkochte woningen in het 4e kwartaal 2022 boven de vraagprijs verkocht. Voor het eerst sinds negen jaar daalt de gemiddelde verkoopprijs op jaarbasis met 6,4%. Dit markeert een omslagpunt ten opzichte van het afgelopen jaar toen de prijs met zo’n 20% op jaarbasis steeg.

Het 4e kwartaal 2022 was vriendelijker voor de woningkoper. In het 3e kwartaal 2022 zag de NVM voor het eerst een prijsdaling van kwartaal op kwartaal. Dat is ook in het 4e kwartaal van 2022 het geval maar met 3,7% is die relatief beperkt, als de NVM dit afzet tegen de enorme prijsstijgingen die er in de afgelopen jaren zijn gezien. De extreem verhitte markt lijkt daarmee achter ons te liggen al maakt de NVM zich wel zorgen over de betaalbaarheid gezien de gestegen hypotheekrente. De NVM ziet regelmatig voorspellingen voorbijkomen over de prijsontwikkeling; de een nog stelliger dan de ander. Achteraf blijkt dan wat het écht is geworden. De woningmarkt heeft nu eenmaal haar eigen dynamiek. Voorspellen vereist een glazen bol en die is niet altijd helder. De NVM is hoe dan ook blij dat het woningaanbod verruimt en daarmee ook de keuzes voor de woningkoper. We zijn er echter nog niet. De bevolking groeit door en daarmee ook de vraag naar woningen. De ontwikkeling van het aanbod kan dat niet bijbenen en schiet nog steeds tekort. De zorg blijft dat we de woningvraag niet aankunnen als het aanbod niet serieus toeneemt.”

De nieuwbouw in Nederland wordt meer en meer een zorgenkind. Het is triest om te zien dat de ontwikkeling van de nieuwbouwopgave wegdrijft van de doelstellingen. De gemiddelde verkoopprijs van een nieuwbouwwoning is € 498.000,=, ruim meer dan het gemiddelde van € 407.000,= voor een bestaande woning. Dat heeft impact op de verkoopcijfers. Ten opzichte van het vorige kwartaal is het aantal nieuwbouwtransacties 20% lager en vergeleken met een jaar geleden zelfs 46%. Dit vergroot de financiële druk op nieuwbouw. Deze neemt verder toe door sterk gestegen grond- en bouwkosten en de hypotheekrente.

Het is voor de NVM zeer de vraag of nieuwbouw wel haalbaar, schaalbaar en betaalbaar blijft. Kopers trappen op de rem en ontwikkelaars en bouwers maken ook pas op de plaats. Nieuwbouw is een essentiële pijler onder de woningbouwopgave van Minister de Jonge. Zijn ambities en opgave zijn duidelijk en daar ondersteunt de NVM de minister graag met raad én daad. Het is nu ook aan de provincies en gemeenten om de handdoek mee op te pakken en letterlijk ruimte te bieden aan de woningbouw. Het is daarbij zaak goed te weten wat kopers zoeken. Zo zijn eengezinswoningen populair maar nu voor een groeiende groep onbetaalbaar.

Transacties bestaande woningbouw in Nederland

 • NVM-makelaars verkochten in het 4e kwartaal van 2022 32.500 woningen wat vergelijkbaar is met het 3e kwartaal 2022 en bijna 8% minder dan een jaar geleden.
 • Het aantal te koop gezette woningen is in het 4e kwartaal 2022 op kwartaalbasis met 1% afgenomen naar 41.700 woningen. Vergeleken met een jaar geleden is het 14% gestegen.
 • De transactieprijs ligt in het 4e kwartaal van 2022 3,7% lager vergeleken met het 3e kwartaal 2022.
 • De transactieprijs komt in het 4e kwartaal van 2022 daarmee uit op € 407.000,=. Voor het eerst in ruim negen jaar daalt de prijs op jaarbasis met 6,4%.
 • De prijs van tussenwoningen daalde op kwartaalbasis 2,8% en komt daarmee uit op € 367.000,=.
 • Een hoekwoning noteert op kwartaalbasis een daling van 3,2% met een prijs van € 396.000,= in het 4e kwartaal 2022.
 • De 2-onder-1-kap woningen noteren met een min van 4,8% ten opzichte van het 3e kwartaal een prijs van € 438.000,=.
 • De prijs van appartementen ging in een kwartaal tijd met een min van 3,4% naar € 345.000,=.
 • Vrijstaande woningen daalden met 5,5% op kwartaalbasis naar gemiddeld € 605.000,=.
 • Vergeleken met een jaar geleden daalden de transactieprijzen van tussenwoningen met -5,8%, hoekwoningen -4,9%, 2-onder-1-kap woningen -7%, appartementen -7,2% en vrijstaande woningen -6,6%.
 • Van de woningen werd in het 4e kwartaal 2022 45% boven de vraagprijs verkocht. Een kwartaal eerder was dit 66% en jaar geleden 82%.
 • Het verschil tussen de uiteindelijke vraag- en verkoopprijs is verder afgenomen. De afgelopen jaren werd gemiddeld steeds meer betaald dan de vraagprijs. In het 4e kwartaal 2022 is een plusje van 0,1% boven de vraagprijs betaald. In het 3e kwartaal 2022 was dit een plus van 3,2%.
 • In het 4e kwartaal 2022 is een woning na gemiddeld 30 dagen verkocht, 3 dagen langer dan in het 3e kwartaal 2022.

Huidig aanbod bestaande bouw in Nederland

 • Het aanbod op de Nederlandse koopwoningmarkt is met een krapte-indicator van 3,2 in het 4e kwartaal van 2022 weer iets ruimer geworden. In het 3e kwartaal 2022 was deze 2,7. De krapte-indicator was 1,3 in het 4e kwartaal 2021. De krapte-indicator drukt het aantal keuzemogelijkheden uit dat een koper op de woningmarkt heeft. Voor een evenwichtige woningmarkt met voldoende keuze moet de krapte-indicator boven 5 liggen.
 • Aan het eind van het 4e kwartaal 2022 stonden bijna 35.000 woningen te koop. Dat is ruim 18% meer vergeleken met het 3e kwartaal 2022. Ten opzichte van een jaar geleden is het meer dan verdubbeld; toen stonden ongeveer 16.000 woningen te koop.
 • Het aantal woningen in aanbod groeit ten opzichte van het 3e kwartaal 2022 voor alle typen. Het aanbod tussenwoningen stijgt met +16%. Hoekwoningen noteren een stijging van +21% en het aanbod 2-onder-1-kap-woningen stijgt met 19%. Het aanbod appartementen neemt toe met 15%. Van vrijstaande woningen stijgt het aanbod met 22%.
 • De gemiddelde vraagprijs van te koop staande woningen komt uit op € 507.000,=. Dat is 8,2% hoger dan een jaar eerder en 1% hoger op kwartaalbasis.
 • De looptijd van het aanbod, dus de tijd dat een te koop staande woning gemiddeld in dagen te koop staat, is nu 64 dagen. Dat is 19 dagen langer dan in het 4e kwartaal 2021 en 16 dagen langer dan in het 3e kwartaal 2022.
 • Ongeveer 66% van alle te koop staande woningen staat per eind 4e kwartaal 2022 korter dan een kwartaal te koop.

Transacties nieuwbouwwoningen in Nederland

 • NVM-makelaars verkochten in het 4e kwartaal 2022 bijna 4.100 nieuwbouwwoningen en bouwkavels. Dit is een forse daling van 46% vergeleken met een jaar eerder en 20% minder dan in het 3e kwartaal 2022.
 • Over een periode van 4 kwartalen verkochten NVM-makelaars ongeveer 21.500 nieuwbouwwoningen en bouwkavels.
 • De gemiddelde prijs van de verkochte nieuwbouwwoning is in een jaar tijd met 6% toegenomen tot gemiddeld € 498.000,= in het 4e kwartaal 2022. Vergeleken met het 3e kwartaal 2022 is de gemiddelde verkoopprijs 1,4% lager.
 • Van de nieuwbouw is in het 4e kwartaal 2022 64% € 400.000,= of duurder.
 • In het 4e kwartaal 2022 staan bijna 19.000 nieuwbouwwoningen in aanbod; een stijging van 80% op jaarbasis en 36% hoger dan in het 3e kwartaal 2022.
 • In het 4e kwartaal 2022 kwamen ruim 8.600 nieuwbouwwoningen op de markt. Dit is 5% hoger dan een jaar eerder en 13% hoger dan het 3e kwartaal 2022.
 • De gemiddelde vraagprijs van de in aanbod staande nieuwbouwwoningen komt uit op € 534.000,=. Dat is 9,3% hoger dan een jaar eerder en 2,8% lager ten opzichte van het 3e kwartaal 2022.
 • Het aandeel appartementen maakt met 42% in het 4e kwartaal 2022 een steeds groter deel uit van het nieuwbouwaanbod en dat gaat ten koste van hoekwoningen (13%), 2-onder-1-kap-woningen (16%) en vrijstaande woningen (7%). Tussenwoningen zijn goed voor 22% van het aanbod nieuwbouw.

De cijfers in onze regio
In de Gemeente Den Haag zijn er in het 4e kwartaal 2022 15% minder woningen (928 woningen) verkocht t.o.v. het 3e kwartaal 2021. T.o.v. van het voorgaande kwartaal zijn er 1,5% meer woningen verkocht. De gemiddelde transactieprijs bedraagt in het 4e kwartaal 2022 € 418.353,=. T.o.v. een jaar geleden is de gemiddelde transactieprijs gedaald met 8,4% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gedaald met 7%. De gemiddelde verkooptijd in de Gemeente Den Haag bedraagt in het 4e kwartaal 2022 35 dagen versus 23 dagen t.o.v. een jaar geleden. Het percentage boven de vraagprijs verkochte woningen in het 4e kwartaal 2022 is 40,3%.

In de Gemeente Delft is t.o.v. het 4e kwartaal 2021 een daling in transacties (203 woningen) van 2%. In vergelijking met het voorgaande kwartaal zijn er 7,6% meer woningen verkocht. De gemiddelde verkoopprijs bedraagt in het 4e kwartaal 2022 € 387.271,=. T.o.v. een jaar geleden is dit een prijsdaling van 4,8% en t.o.v. het voorgaande kwartaal een prijsdaling van 1,4%. De gemiddelde verkooptijd bedraagt in het 4e kwartaal 2022 36 dagen versus 27 dagen t.o.v. een jaar geleden. Het percentage boven de vraagprijs verkochte woningen in het 4e kwartaal 2022 is 46%.

In het Westland zijn t.o.v. het 4e kwartaal 2021 16% minder woningen verkocht (191 woningen). T.o.v. van het voorgaande kwartaal zijn er 9,7% minder woningen verkocht. Het Westland laat een prijsdaling zien van 3,4% t.o.v. een jaar geleden en t.o.v. het voorgaande kwartaal een daling van 3%. De gemiddelde transactieprijs is € 442.999,= en de gemiddelde verkooptijd bedraagt 38 dagen versus 24 dagen t.o.v. een jaar geleden. Het percentage boven de vraagprijs verkochte woningen in het 4e kwartaal 2022 is 32,1%.

In de Gemeente Rijswijk is t.o.v. het 4e kwartaal 2021 het aantal verkopen gedaald met 10% (133 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal zijn er 15,8% meer woningen verkocht. De prijzen t.o.v. een jaar geleden zijn gedaald met 0,1% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gedaald met 5,9%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 402.284,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 33 dagen versus 28 dagen t.o.v. een jaar geleden. Het percentage boven de vraagprijs verkochte woningen in het 4e kwartaal 2022 is 38,4%.

In de Gemeente Wassenaar is t.o.v. het 4e kwartaal 2021 het aantal verkopen daling met 22% (55 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal zijn er 6,5% minder woningen verkocht. De prijzen t.o.v. een jaar geleden zijn gedaald met 2,3% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 4,4%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 851.440,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 76 dagen versus 57 dagen t.o.v. een jaar geleden. Het percentage boven de vraagprijs verkochte woningen in het 4e kwartaal 2022 is 9,4%.

In de Gemeente Zoetermeer is t.o.v. het 4e kwartaal 2021 het aantal verkopen gestegen met 18% (255 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal zijn er 4% meer woningen verkocht. De prijzen t.o.v. een jaar geleden zijn gedaald met 3,5% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gedaald met 3,8%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 387.740,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 38 dagen versus 26 dagen t.o.v. een jaar geleden. Het percentage boven de vraagprijs verkochte woningen in het 4e kwartaal 2022 is 46,4%.

In de Gemeente Leidschendam-Voorburg is t.o.v. het 4e kwartaal 2021 het aantal verkopen gestegen met 2% (210 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 14,9%. De prijzen t.o.v. een jaar geleden zijn gedaald met 4,5% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gedaald met 4,9%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 428.069,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 32 dagen versus 23 dagen t.o.v. een jaar geleden. Het percentage boven de vraagprijs verkochte woningen in het 4e kwartaal 2022 is 41,2%.

In de Gemeente Pijnacker-Nootdorp is t.o.v. het 4e kwartaal 2021 het aantal verkopen gedaald met 22% (75 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal zijn er 35% minder woningen verkocht. De prijzen t.o.v. een jaar geleden zijn gedaald met 6,2% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gedaald met 4,2%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 507.513,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 32 dagen versus 26 dagen t.o.v. een jaar geleden. Het percentage boven de vraagprijs verkochte woningen in het 4e kwartaal 2022 is 40%.

In de Gemeente Lansingerland (Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk) is t.o.v. het 4e kwartaal 2021 het aantal verkopen gedaald met 34% (73 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal zijn er 26,1% minder woningen verkocht. De prijs t.o.v. een jaar geleden is gestegen met 0,2% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 0,5%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 550.541,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 41 dagen versus 23 dagen t.o.v. een jaar geleden. Het percentage boven de vraagprijs verkochte woningen in het 4e kwartaal 2022 is 39%.

Bron: NVM Afdeling Haaglanden

Overweegt u een woning te gaan kopen? Bekijk ons woningaanbod of ga vrijblijvend een gesprek met ons aan zodat wij u kunnen helpen als aankoopmakelaar.

Deel dit bericht