Hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

Hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

Een renovatie is ingrijpend als u meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil verandert. Per 1 februari 2022 gelden er nieuwe voorwaarden voor het toepassen van hernieuwbare (duurzame/groene) energie bij een ingrijpende renovatie.
Meer informatie hierover kunt u teruglezen op deze website: 
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/bestaande-bouw/energieprestatie-eisen-bij-verbouw-en-renovatie/he-bij-ingrijpende-renovatie#

Deel dit bericht