Marktcijfers Wonen

Historisch laag aanbod stuwt verkoopprijs woning in Nederland met bijna 15% op

De woningmarkt in Nederland blijft ongekend krap. Dit blijkt uit de woningmarktcijfers van het 1e kwartaal 2021 van de NVM met forse prijsstijgingen en toenemende schaarste en overbiedingen. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning steeg in het 1e kwartaal van 2021 naar € 385.000,=. Dit is een stijging ten opzichte van het 1e kwartaal 2020 van bijna 15%. De laatste 20 jaar is dit niet meer voorgekomen. Halverwege het 1e kwartaal 2021 stonden circa 17.500 woningen in Nederland te koop, 42% minder vergeleken met een jaar geleden. Dit is het laagste niveau sinds 1995 toen deze meting werd gestart. Er zijn 6,8% minder bestaande koopwoningen in Nederland verkocht dan in het 1e kwartaal van 2020, het laagste aantal sinds 2015. De krapte-indicator voor bestaande woningen in Nederland komt in het 1e kwartaal 2021 uit op een dieptepunt van 1,7. De koper kan dus opnieuw uit minder dan twee huizen kiezen. De prijs van een nieuwbouwwoning is gestegen tot gemiddeld € 433.000,= in het 1e kwartaal 2021, ten opzichte van € 400.000,= in het 1e kwartaal van 2020.  Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen in Nederland steeg in het 1e kwartaal van 2021 met bijna 14% naar 9.700. Halverwege het 1e kwartaal 2021 stonden 11.100 nieuwbouwwoningen in Nederland te koop, 22% minder dan een jaar eerder.

Het is ongekend wat er gebeurt op de huizenmarkt. De lage rente, het enorme woningtekort en de stabiele sociaal-economische vooruitzichten zorgen voor krapte en jagen de prijzen verder omhoog. Onder deze omstandigheden zetten onze NVM-makelaars zich dagelijks in om hun opdrachtgevers van dienst te zijn en deskundig te begeleiden bij de aan- en verkoop van hun woning. De NVM ziet het meer dan ooit als een nadrukkelijke taak voor het volgende kabinet om de woningnood als prioriteit integraal aan te pakken zoals de NVM ook heeft bepleit in de Wonen-agenda in februari dit jaar. Dat gaat echt verder dan alleen het realiseren van meer woningen. Het Planbureau voor de Leefomgeving is daar ook duidelijk over in haar recente rapport ‘Wonen na de verkiezingen’ met een krachtig pleidooi voor een regionale aanpak en een sneller vergunningsysteem om woningen te kunnen plaatsen. Tegelijk signaleert het Planbureau dat een gebrek aan vakmensen de capaciteit van de bouwsector beperkt. Het is wat de NVM betreft de hoogste tijd om de stormbal te hijsen. Gevarieerd, betaalbaar en financieel verantwoord woongenot is het fundament van een duurzame en gezonde samenleving. De Covid-crisis houdt Nederland al meer dan een jaar in de greep. Nooit eerder was de waarde van woongenot voor het welzijn van onze samenleving zo nadrukkelijk zichtbaar als nu. De nood is hoog, een nieuwe minister met een specifieke verantwoordelijkheid voor ruimtelijke ordening en wonen is essentieel om het tij te keren.

De NVM geeft aan dat meer dan 60% van de verkochte woningen in Nederland boven de vraagprijs wordt verkocht en dat de hoogte van de overbiedingen ook blijft stijgen. De NVM-makelaars opereren in een oververhitte markt. Zij kunnen een woning maar één keer verkopen en naast één gelukkige koper blijven er veel teleurgestelde bieders achter. De NVM ziet dan ook dat kopers in deze markt meer risico’s nemen om een huis te kunnen kopen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. In deze absurde marktsituatie komt het beste en slechtste boven en daar moeten wij als NVM-makelaars scherp op zijn. De NVM-makelaars treden als professionele dienstsverlener op voor de koper of verkoper binnen de huidige dynamiek in de markt. De uitdaging is dat kopers, verkopers en NVM-makelaars het hoofd koel houden. Met elkaar zijn we aan zet om evenwicht terug te brengen in de markt, ook door meer gericht en vraag gestuurd te bouwen.

Regionale verschillen

In vergelijking met het laatste kwartaal van 2020 valt op dat in een groot deel van Noord-Nederland de gemiddelde verkoopprijzen sterk zijn gestegen, soms met meer dan 20%, bijvoorbeeld in de regio’s Opsterland en Zuidwest Drenthe. Dat past in de stijgende belangstelling voor het landelijke gebied en het laat zien dat er meer mobiliteit in de totale woonmarkt ontstaat. In de vier grootste steden stijgen de prijzen met 14% tot 16% in vergelijking met een jaar eerder, behalve in Amsterdam. Daar is de prijsontwikkeling met +7% de laagste van heel Nederland. Dat komt met name omdat Amsterdam veel appartementen heeft en de woningen al een hoog prijsniveau kennen.

Bestaande woningbouw in Nederland in cijfers

• Er werden 30.739 woningen verkocht, in het 1e kwartaal van 2021, 6,8% minder dan in het 1e kwartaal 2020. Op jaarbasis verkochten NVM-makelaars bijna 152 duizend woningen;
• De transactieprijs komt in het 1e kwartaal van 2021 uit op € 385.000,=, een stijging op jaarbasis van 14,7% wat sinds 2001 niet meer is voorgekomen;
• De prijs van vrijstaande woningen steeg het hardst: 19,2% in een jaar tijd; de prijs van appartementen en tussenwoningen steeg in een jaar tijd met ruim 14%
• Ruim 60% van de woningen werden boven de vraagprijs verkocht, gemiddeld werden alle verkochte woningen 3,5% boven de vraagprijs verkocht;
• De looptijd van verkochte woningen bedraagt nu 30 dagen wat vergelijkbaar is met een groot deel van vorig jaar.

Huidige aanbod in Nederland

• Nederland kende nog nooit een krappere bestaande koopwoningmarkt dan nu met een krapte-indicator van 1,7;
• In 1995 startte de meting van te koop staande woningen. Halverwege het 1e kwartaal 2021 (peildatum 14 februari) stonden ruim 17.500 woningen te koop. Dit is het laagste aantal ooit sinds 1995 en 42% minder dan een jaar terug. Vergeleken met het 4e kwartaal van 2020 is het 31% minder;
• De vraagprijs van de gemiddelde te koop staande woning komt uit op € 495.000.=, een stijging ten opzichte van 2020 van 10%;
• De looptijd van het aanbod, dus de tijd in dagen dat een woning gemiddeld te koop staat, is nu 97 dagen. Dat is meer dan een maand korter dan in het 1e kwartaal 2020 toen de looptijd 134 dagen was.

Nieuwbouwwoningen in Nederland

• In het 1e kwartaal 2021 verkochten NVM-makelaars bijna 14% meer nieuwbouwwoningen dan een jaar eerder. Het gaat om circa 9.700 nieuwbouwwoningen;
• Het te koop staande aanbod van nieuwbouwwoningen is met 11.100 woningen 22% lager dan een jaar eerder. Er is in vergelijking met een jaar eerder een vergelijkbaar aantal nieuwbouwwoningen te koop gezet (6.900 woningen);
• De prijs van de gemiddelde verkochte nieuwbouwwoning is in een jaar tijd met bijna 8% toegenomen tot gemiddeld € 433.000,= in het 1e kwartaal 2021. Een jaar eerder was dit nog € 400.000,=.

De cijfers in onze regio

In de Gemeente Den Haag zijn er in het 1e kwartaal 2021 2,3% meer woningen (913 woningen) verkocht t.o.v. het 1e kwartaal 2020. T.o.v. van het voorgaande kwartaal zijn er 25% minder woningen verkocht. De gemiddelde transactieprijs bedraagt in het 1e kwartaal 2021 € 415.100,=. T.o.v. een jaar geleden is de gemiddelde transactieprijs gestegen met 11,8% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 7,3%. De gemiddelde verkooptijd in de Gemeente Den Haag is in het 1e kwartaal 2021 met 32 dagen gelijk gebleven t.o.v. een jaar geleden.

In de Gemeente Delft is t.o.v. het 1e kwartaal 2020 een daling in transacties (175 woningen) van 4,2%. In vergelijking met het voorgaande kwartaal zijn er 29,3% minder woningen verkocht. De gemiddelde verkoopprijs bedraagt in het 1e kwartaal 2021 € 364.000,=. T.o.v. een jaar geleden is dit een prijsstijging van 16,9% en t.o.v. het voorgaande kwartaal een prijsstijging van 0,9%. De gemiddelde verkooptijd bedraagt in het 1e kwartaal 2021 31 dagen versus 44 dagen t.o.v. een jaar geleden.

In het Westland zijn t.o.v. het 1e kwartaal 2020 25% minder woningen verkocht (156 woningen). T.o.v. van het voorgaande kwartaal zijn er 24,3% minder woningen verkocht. Het Westland laat een prijsstijging zien van 19% t.o.v. een jaar geleden en t.o.v. het voorgaande kwartaal een stijging van 7,8%. De gemiddelde transactieprijs is € 415.600,= en de gemiddelde verkooptijd bedraagt 31 dagen versus 49 dagen t.o.v. een jaar geleden.

In de Gemeente Rijswijk is t.o.v. het 1e kwartaal 2020 het aantal verkopen gestegen met 1,4% (109 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal zijn er 30,3% minder woningen verkocht. De prijzen t.o.v. een jaar geleden zijn gestegen met 9,8% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 5,2%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 340.500,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 27 dagen versus 48 dagen t.o.v. een jaar geleden.

In de Gemeente Wassenaar is t.o.v. het 1e kwartaal 2020 het aantal verkopen gestegen met 23,3% (89 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal zijn er 2,4% minder woningen verkocht. De prijzen t.o.v. een jaar geleden zijn gestegen met 26,3% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 18,7%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 908.600,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 96 dagen versus 134 dagen t.o.v. een jaar geleden.

In de Gemeente Zoetermeer is t.o.v. het 1e kwartaal 2020 het aantal verkopen gedaald met 17,8% (215 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal zijn er 14,2% minder woningen verkocht. De prijzen t.o.v. een jaar geleden zijn gestegen met 11,2% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 3,4%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 330.900,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 30 dagen versus 33 dagen t.o.v. een jaar geleden.

In de Gemeente Leidschendam-Voorburg is t.o.v. het 1e kwartaal 2020 het aantal verkopen gedaald met 13% (162 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal gedaald met 29,6%. De prijzen t.o.v. een jaar geleden zijn gestegen met 10,1% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 5,6%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 448.200,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 28 dagen versus 35 dagen t.o.v. een jaar geleden.

In de Gemeente Pijnacker-Nootdorp is t.o.v. het 1e kwartaal 2020 het aantal verkopen gestegen met 17,8% (94 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal zijn er 12% minder woningen verkocht. De prijzen t.o.v. een jaar geleden zijn gestegen met 18,9% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 5%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 475.100,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 36 dagen versus 35 dagen t.o.v. een jaar geleden.

In de Gemeente Lansingerland (Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk) is t.o.v. het 1e kwartaal 2020 het aantal verkopen gedaald met 36,1% (84 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal zijn er 24,7% minder woningen verkocht. De prijs t.o.v. een jaar geleden is gestegen met 20,2% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 5,4%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 517.000,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 46 dagen versus 53 dagen t.o.v. een jaar geleden.

Bron: NVM Afdeling Haaglanden

Deel dit bericht