Meer lenen bij energiezuinig huis of bij treffen verduurzamingsmaatregelen

De leennormen voor hypothecair krediet worden per 1 januari 2024 op een aantal punten gewijzigd. Zo ontstaat er meer leenruimte voor kopers van een energiezuinige woning én voor eigenaren voor het verduurzamen van de eigen woning. Daarnaast vindt er een wijziging plaats voor kopers met een studielening. De actuele lasten van de studielening zijn per januari bepalend voor de maximale leenruimte in plaats van de oorspronkelijke omvang van de studielening. Daarnaast krijgen alleenstaanden met een inkomen van ten minste 28.000 euro de mogelijkheid om 16.000 euro extra te lenen.

In dit artikel wordt meer ingezoomd op de extra leenruimte in relatie tot het energielabel en de energiebesparende maatregelen.

Energielabel & energiebesparende maatregelen.

Voor een woning met een beter label (D of beter) kan per 1 januari 2024 méér worden geleend dan voor een woning met een slechter (E, F en G) energielabel. Een beter energielabel leidt immers tot lagere energielasten. De hypotheeklasten worden daardoor meer gekoppeld aan het maandelijkse budget en de daadwerkelijke maandlasten.

Het laatste punt speelt ook een rol bij de extra leenruimte voor energiebesparende maatregelen. Per 1 januari 2024 ontstaat er extra leenruimte voor woningeigenaren die hun gekochte of huidige woning met een slechter label willen verduurzamen. Verduurzaming leidt immers tot lagere energielasten.

Het voorgaande is handig samengevat in de bijgevoegde tabel.

In de toelichting op de regeling wordt verduidelijkt dat een NulopdeMeter-woning vergelijkbaar is met energielabel A++++. Indien die betreffende woning daarnaast een energieprestatiegarantie van 10 jaar heeft groeit de leenruimte met een extra 10.000 euro door naar 50.000 euro (zie laatste regel van de tabel).

Uitgangspunt van bovenstaande tabel is een geldig energielabel. Indien het gaat om een nieuwbouwwoning kan worden uitgegaan van het voorlopig label.

Wanneer er géén of geen geldig energielabel beschikbaar is, kan er maximaal €10.000 worden geleend voor energiebesparende voorzieningen.

Meer informatie over de regeling vindt u op: Staatscourant 2023, 30022 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl) en Meer hypotheekruimte voor verduurzaming, alleenstaanden en studenten | Nieuwsbericht | Home | Volkshuisvesting Nederland

Deel dit bericht