Overdrachtsbelasting bij doorverkoop binnen 6 maanden

Een veel voorkomend probleem uit de vastgoedpraktijk: overdrachtsbelasting bij doorverkoop binnen 6 maanden:

Wanneer je een huis koopt (met een koopsom van € 250.000) en dit binnen 6 maanden doorverkoopt (koopsom € 300.000) dan hoeft deze tweede koper alleen overdrachtsbelasting te betalen als de verkoopwaarde hoger is; dus alleen over het verschil tussen de eerder gerealiseerde koopsom en de huidige koopsom (€ 50.000).

Vaak wordt overigens tijdens de onderhandelingen bedongen dat de verkoper de reeds betaalde overdrachtsbelasting terugvordert en koper ‘gewoon’ 100% overdrachtsbelasting betaalt.
Zo is het niet geregeld conform de wet maar wordt wel vaak op deze wijze vooraf als voorwaarde gesteld.
Maar dat ter zijde.
Terug naar de casus.

Koopovereenkomst
Voor deze situatie is er veelal een standaard bepaling opgenomen in de koopovereenkomst, te weten:
“Indien de overdrachtsbelasting voor rekening van koper komt en de verschuldigde overdrachtsbelasting wordt verminderd op grond van artikel 13 Wet belastingen van rechtsverkeer (hierna te noemen: wbr), zal koper aan verkoper wel uitkeren het verschil tussen enerzijds de overdrachtsbelasting die zonder toepassing van art. 13 wbr verschuldigd zou zijn en anderzijds de werkelijk verschuldigde overdrachtsbelasting.”

Wat is dan het probleem?
Gemelde clausule houdt niet in dat de koper altijd de door de verkoper betaalde overdrachtsbelasting moet vergoeden.
Er kan enkel een verrekening plaatsvinden wanneer.
1. Overdrachtsbelasting door verkoper is betaald, en
2. De koper overdrachtsbelasting moet betalen.

Wanneer bijvoorbeeld koper een beroep doet op de startersvrijstelling dan valt er dus niets te vergoeden!
Verkoper zal hier dus rekening mee moeten houden voordat verkoper de woning aan iemand verkoopt.

Advies voor verkoper

Bij een doorlevering binnen 6 maanden zal verkoper goed moeten kijken aan wie de woning wordt verkocht.
Dit kan de verkoper duizenden euro’s besparen. 

Deel dit bericht