Overdrachtsbelasting vanaf 1 januari 2024

In 2023 kunnen kopers van een woning met een aankoopsom van maximaal € 440.000 recht hebben op vrijstelling van overdrachtsbelasting.
Vanaf 1 januari 2024 geldt dit voor een aankoopsom van maximaal € 510.000!

Er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Er kan slechts eenmalig aanspraak worden gemaakt op de vrijstelling van overdrachtsbelasting en uitsluitend door kopers tussen de 18 en 35 jaar oud.
De koper mag wel eerder een woning gekocht hebben. De maximale koopsom bedraagt per 1 januari 2024  € 510.000. Wat is nog meer van belang:

  • De kopers gaan zelf in het huis wonen;
  • Het huis wordt niet verhuurd;
  • Voor de volledige vrijstelling moeten alle kopers van het betreffende huis tussen 18 en 35 jaar oud zijn.

Een koper die 35 jaar of ouder is heeft geen recht op de vrijstelling van overdrachtsbelasting.
Over het deel waar de oudere koper eigenaar van wordt, wordt dus wel overdrachtsbelasting gerekend. Stel dat deze oudere koper voor 50% eigenaar wordt, dan dient over dit gedeelte overdrachtsbelasting te worden afgedragen. De notaris maakt hiervoor de berekening en brengt het verschuldigde deel van de belasting in rekening.

De vrijstelling is geïntroduceerd om starters op de huizenmarkt op gang te helpen. Maar ook kopers die al eerder een woning hebben gekocht, kunnen de vrijstelling krijgen mits ze binnen de gestelde leeftijdseis vallen en de aangekochte woning zelf gaan bewonen. Een harde eis is dat de kopers niet eerder gebruik hebben gemaakt van de vrijstelling.

De notaris brengt de overdrachtsbelasting bij de kopers van een huis in rekening. Om vrijgesteld te worden, hebben de kopers een verklaring overdrachtsbelasting startersvrijstelling nodig. Deze is te downloaden op de website van de Belastingdienst. Wordt de woning door twee of meer personen aangekocht, dan moet alle personen afzonderlijk een formulier invullen en ondertekenen.

Als een persoon een woning erft, dan betaalt die persoon ook geen overdrachtsbelasting over de verkrijging.
Ook in de relationele sfeer zijn er nog twee vrijstellingen, namelijk:

  • Als je mede-eigenaar van een woning wordt door een huwelijk of een geregistreerd partnerschap;
  • Als je na een scheiding de ex-partner uitkoopt, betaal je over het verkregen deel van de woning ook geen overdrachtsbelasting.

Als je een woning koopt die binnen zes maanden daarvoor ook al was overgedragen, kan er ook een vrijstelling gelden. Namelijk tot het bedrag waarvoor de woning werd aangekocht in het afgelopen half jaar.

Meer weten?
Neem contact met ons op:
Meijs & Alink makelaardij en consultancy
Parkweg 49
2271 AE Voorburg
Tel: 070-3877905
E-mail: info@meijsenalink.nl
Website: www.meijsenalink.nl

Deel dit bericht