Taxeren is een vak (apart)

Als NVM makelaars en taxateurs zijn wij ons bewust van het belang van onze functie in het maatschappelijk verkeer, en handelen wij altijd naar eer en geweten, waarbij betrouwbaarheid, deskundigheid en objectiviteit de basis vormen van alle werkzaamheden. Daarom zijn onze NVM makelaars eveneens NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) gecertificeerd en aangesloten aan het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut).

Het NWWI valideert (keurt) rapporten van woningtaxaties en zien er op toe dat iedere taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Alleen taxateurs die aan deze strenge kwaliteitseisen voldoen kunnen conform NWWI taxeren. Uiteraard zijn wij naast NVM ook NWWI gevalideerd.

Onze opdrachtgevers kunnen ervan overtuigd zijn dat de door ons gecalculeerde taxatiewaarde 100% gegarandeerd inzichtelijk tot stand komt en dat de inhoud van de rapportages voldoen aan de laatste wet- en regelgevingen.

Wat is een taxatiewaarde eigenlijk? En is dat hetzelfde als de marktwaarde? Of de verwachte verkoopopbrengst? Daar is nog wel eens verwarring over en daardoor bijvoorbeeld ook een goed gespreksonderwerp op een verjaardag.

Nog even de feiten op een rij. De vraagprijs is niets anders dan een uitnodiging tot en het doen van een voorstel. De koopsom is het bedrag dat wordt betaald voor een huis. De taxatiewaarde is de waarde welke wordt berekend door de taxateur, rekeninghoudend met alle van belang zijnde factoren zoals o.a. marktomstandigheden, locatie etc.

De taxatiewaarde versus verkoopprijs, hoe kijkt de bank hiernaar? Als huizenkoper kan je 100% lenen van de getaxeerde waarde (dus zeker niet altijd van de koopsom). Indien u meer heeft betaald dan de getaxeerde waarde voor een woning dan moet het restant (verschil tussen de koopsom en de getaxeerde waarde) dus uit eigen middelen te worden voldaan. Daar is niet iedereen zich van bewust. Echter wel een essentieel gegeven.

Ook een taxatie nodig?
Wij gaan graag aan de slag.

Wij hanteren in de maand januari een aantrekkelijk taxatietarief.
Bel of mail ons voor een prijsopgave voor de taxatie van uw huis.

Met een warme groet, Benedikte Zijlstra

Deel dit bericht