Wat betekent nu precies Vormerkung?

Uitgelicht (NVM koopovereenkomst): Wat betekent nu precies Vormerkung?

In een artikel van de NVM koopovereenkomst wordt de mogelijkheid geboden om de door partijen getekende koopovereenkomst ter inschrijving aan te bieden in de openbare registers van het Kadaster.
Deze inschrijving biedt de koper bescherming tegen de onmogelijkheid van verkoper tot het vrij van beslagen en overige beperkingen leveren van de verkochte onroerende zaak.
In de praktijk wordt voor deze inschrijving ook wel de Duitse term “Vormerkung” gebruikt.

Naast het belang van de koper mag ook het belang van verkoper bij Vormerkung niet worden onderschat.
Als sprake is van Vormerkung, is het verkochte niet vatbaar voor verhaal van eventuele schuldeisers van de verkoper die zich vanaf dat moment aandienen.

Het gevolg van de inschrijving van de koopovereenkomst (de Vormerkung) is dat de partijen vanaf dat moment beschermd zijn tegen een aantal voorvallen die de levering van het goed kunnen blokkeren. Daarbij valt onder meer te denken aan:

1. beslagen op het verkochte;

2. de overdracht van het verkochte aan een ander dan de koper;

3. de vestiging van een hypotheekrecht op het verkochte;

4. faillissement van de verkoper;

5. schuldsanering van de verkoper; 

6. onderbewindstelling van de verkoper. 

De bescherming duurt maximaal zes maanden.
Na deze zes maanden verliest de bescherming haar werking met terugwerkende kracht, waardoor bijvoorbeeld gelegde beslagen in deze zes maanden-termijn toch geldig worden.
Na het verstrijken van de zes maanden kan de koopovereenkomst niet opnieuw worden ingeschreven.
Een tweede Vormerkung is ongeldig.

Aan deze inschrijving in het kadaster zijn kosten verbonden.

Heeft u hierover vragen, laat het ons weten.

Deel dit bericht